Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

imn
no i ???
koles z Manchesteru nie byl uchodzca. Debilem jestes

March 12 2017

9828 9813 500

asparagusoup:

Our family just got bigger. Isn’t that great, Yota?”
Reposted fromearth-brawler earth-brawler

January 29 2015

imn
Jest taka granica nieśmiałości, wstydu, strachu, za którą zaczyna się siła.
— z rozmowy z Danutą Stenką. [flirtując z życiem]

December 24 2014

imn

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viarevue revue

November 18 2014

2747 ba2b
Reposted fromkattrina kattrina
2746 44f5 500
Reposted fromkattrina kattrina

August 24 2014

imn
2029 a1da

July 31 2014

imn
8159 1899
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabecause because
8528 005f 500
Reposted fromcollarbones collarbones

July 12 2014

imn
7657 ca46 500
Reposted fromundertow undertow viakattrina kattrina
6100 af84 500
Reposted fromnepotism nepotism viaCuukierek Cuukierek

April 30 2014

5137 95ec
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamichalc michalc

April 12 2014

imn
Reposted fromtimetolove timetolove viaCuukierek Cuukierek

April 05 2014

imn
3507 6fc7
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik viamajkey majkey
imn
2164 a967
Reposted fromscianizm scianizm viamajkey majkey

March 30 2014

imn
Reposted fromswojszlak swojszlak viaCuukierek Cuukierek
imn
imn
Reposted fromAzumi Azumi vianienasycenie nienasycenie

December 22 2013

imn
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult - To, co zostało
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCuukierek Cuukierek
imn
Kiedy ktoś od Ciebie odchodzi, pozwól mu na to. Twoje przeznaczenie nie jest związane z kimś, kto Cie opuszcza. To również nie znaczy, że taka osoba jest zła. To po prostu oznacza, że już wypełniła swoją rolę w Twoim życiu.
— Samouzdrawianie
Reposted frompassionative passionative viaCuukierek Cuukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl